Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Αρχική Σελίδα

Υπολογίστε, μειώστε και αντισταθμίστε το ενεργειακό & ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου σας με το EcoHotel Plus.

Το EcoHotel Plus είναι μία καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ξενοδοχείων.

Όλα τα εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του ξενοδοχείου σας σε μία πλατφόρμα!

Ενεργειακός Έλεγχος

Προσφέρει προκαταρκτική ενεργειακή αξιολόγηση εντοπίζοντας τους πιο ενεργοβόρους τομείς του ξενοδοχείου!

Ανάλυση Ανταγωνισμού

Συγκρίνει το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα με δείκτες αναφοράς αντίστοιχων ξενοδοχείων!

Ανθρακική Ουδετερότητα

Παρέχει δυνατότητα αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου!

Υπολογισμός Αποτυπώματος

Υπολογίζει το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου!

Ετήσια Παρακολούθηση

Παρέχει κατευθύνσεις για τη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος!

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Υποστηρίζει τους ξενοδόχους στις απαιτήσεις του Κλιματικού Νόμου!

Χρησιμοποιώντας το EcoHotel Plus θα λάβετε και σήμα πιστοποίησης!

Πώς λειτουργεί το EcoHotel Plus;

1. Εισαγωγή δεδομένων

Πρώτο βήμα είναι η καταχώρηση των βασικών χαρακτηριστικών και δεδομένων λειτουργίας του ξενοδοχείου (δυναμικότητα, ημέρες λειτουργίας, καταναλώσεις ενέργειας, καυσίμων, νερού, παραγωγή αποβλήτων, κτλ).

To EcoHotel Plus παρέχει ένα εύκολο σύστημα εισαγωγής δεδομένων και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη διασφάλιση εμπεριστατωμένων αποτελεσμάτων.

2. Υπολογισμός ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος

Ακολουθεί ο υπολογισμός του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου σας σε ετήσια βάση. 

Τα αποτελέσματα του EcoHotel Plus περιλαμβάνουν χρήσιμους πίνακες, διαγράμματα και δείκτες που σας διευκολύνουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για το σύνολο του ξενοδοχείου όσο και των επιμέρους δραστηριοτήτων αυτού.

3. Παρακολούθηση

Το EcoHotel Plus παρέχει εις βάθος ανάλυση των αποτελεσμάτων του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου σας. Η πλατφόρμα παρέχει σύγκριση των αποτελεσμάτων σας με αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων ετών καθώς και με αποτελέσματα παρόμοιων ξενοδοχείων.

Μέσω του EcoHotel Plus μπορείτε να εντοπίσετε άμεσα τους πιο ενεργοβόρους τομείς του ξενοδοχείου σας, ώστε να προβείτε σε δράσεις μείωσης.

4. Μείωση αποτυπώματος

Το EcoHotel Plus σας υποστηρίζει στη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου σας, παρέχοντας κατάλληλες συμβουλές και επιπλέον υπηρεσίες.

Αξιοποιώντας τα οφέλη της πλατφόρμας μπορείτε να μειώσετε το ενεργειακό αποτύπωμα και να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του ξενοδοχείου σας. Επιπρόσθετα διασφαλίζετε τη συμμόρφωση του ξενοδοχείου σας  με τις απαιτήσεις της κλιματικής νομοθεσίας.

5. Αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα

Μέσω της πλατφόρμας EcoHotel Plus σας παρέχεται η δυνατότητα να αντισταθμίσετε το ανθρακικό αποτύπωμα που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο,  επιτυγχάνοντας έτσι την  ανθρακική ουδετερότητα του ξενοδοχείου σας.

Για την αντιστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματος σας προσφέρουμε πιστοποιημένα έργα από την πλατφόρμα UN Carbon Offset Platform των Ηνωμένων Εθνών.

Για κάθε αντιστάθμιση σας παρέχουμε λεπτομερές πιστοποιητικό για τη μείωση εκπομπών μέσω του έργου αντιστάθμισης που υποστηρίξατε.

Μίλησαν για εμάς

Ανακαλύψτε τις απόψεις των χρηστών μας και πως το EcoHotel plus κάνει τη διαφορά στη βιωσιμότητα του τουριστικού κλάδου.
Το EcoHotel plus μετράει αξιόπιστα τόσο το ενεργειακό όσο και το ανθρακικό αποτύπωμα. Η πλατφόρμα EcoHotel plus συνάδει με τις αξίες του Green Key.
Doug Martin
Green Key
Το EcoHotel plus μας βοήθησε να εντοπίσουμε τους τομείς του ξενοδοχείου με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση ώστε να εφαρμόσουμε λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Και φυσικά, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή την εμπειρία των επισκεπτών. To EcoHotel plus είναι πολλά παραπάνω από μία πλατφόρμα.
Είναι συνεργάτης!
Doug Martin
Ξενοδοχείο ...
Ως ξενοδόχος διαπιστώνω ότι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό κριτήριο για τους επισκέπτες. Το EcoHotel plus μας παρέχει όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου.
Doug Martin
Hotel ...
Το EcoHotel plus έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου! Είναι φιλικό προς τον χρήστη, προσαρμόσιμο και μας βοήθησε να επιτύχουμε τους στόχους μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Οι αναφορές που παράγει η πλατφόρμα δίνουν insights straight-to-the-point, τα οποία αξιοποιήσαμε για να μειώσουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις του ξενοδοχείου.
Doug Martin
Hotel

Ξενοδοχεία που μας εμπιστεύτηκαν