Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Μέλη

Μέλη

Ξενοδοχεία που έχουν λάβει με επιτυχία την πιστοποίησή  EcoHotelPlus. Κάθε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για βιωσιμότητα, επιδεικνύοντας τον αξιοσημείωτο αντίκτυπο που μπορούν να κάνουν οι συνειδητές Eco Friendly επιλογές στο τομέα της φιλοξενίας. Επιλέγοντας να μείνετε σε ένα κατάλυμα που είναι EcoHotel Plus Certified, δεν απολαμβάνετε απλώς φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης αλλά συμβάλλετε ταυτόχρονα σε έναν πιο πράσινο, καθαρότερο πλανήτη.

Ρόδος

Ρόδος

Ύπο Αξιολόγηση

Πάφος

Κρήτη

Κρήτη

Λέσβος

Κρήτη

Κρήτη