Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Μέλη

Μέλη

Ξενοδοχεία που έχουν λάβει με επιτυχία την πιστοποίηση  EcoHotel Plus!
Κάθε ένα από αυτά έχει προβεί σε υπολογισμό του ενεργειακού του αποτυπώματος ή έχει κάνει ενέργειες για τη μείωσή του, αποδεικνύοντας πραγματική δέσμευση προς τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Επιλέγοντας να μείνετε σε ένα κατάλυμα που είναι EcoHotel Plus Certified, δεν απολαμβάνετε απλώς φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης, αλλά συμβάλλετε ταυτόχρονα σε έναν πιο πράσινο και καθαρότερο πλανήτη.
Ρόδος
Κρήτη
Ρόδος
Αθήνα

Ύπο Αξιολόγηση

Κρήτη
Πάφος
Κρήτη
Λέσβος
Κρήτη