Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Παρουσία στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος DETOCS

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος DETOCS (DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support, DETOCS) στα πλαίσια του INTERREG EUROPE. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, επικεντρώνεται στην απανθρακοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η ομάδα του EcoHotel Plus, που παρουσίασε την ψηφιακή της πλατφόρμα ως μια πρακτική που μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό και τη σταδιακή μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

 

Η υλοποίηση του προγράμματος DETOCS ξεκίνησε στις 1 Μαρτίου 2023 και θα διαρκέσει 4 χρόνια, με συμμετοχή της Ελλάδας μέσω του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η απανθρακοποίηση των τουριστικών υποδομών, η αύξηση της ενεργειακής αυτάρκειας και αυτονομίας τους, η προώθηση ενός νέου τουριστικού μοντέλου χαμηλών εκπομπών και η υποστήριξη του τουριστικού κλάδου στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες με αυξημένα ενεργειακά κόστη.

Η συμμετοχή της ομάδας του EcoHotel Plus σε αυτήν την πρωτοβουλία αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξή μας στην προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών στον τουρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα DETOCS θα βρείτε στο site

https://www.interregeurope.eu/detocs