Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Στο EcoHotel Plus αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες των ξενοδόχων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα μας για την επίτευξη της βιωσιμότητας και τις επιβραβεύομε παρέχοντας την ανάλογη πιστοποίηση.

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησής μας επιβραβεύσει τα ξενοδοχεία στην προσπάθειά τους ως προς τη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος, την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Μέσω της πλατφόρμας μας, οι ξενοδόχοι μπορούν να λάβουν τρία διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης με βάση τη συνεισφορά τους στη βιωσιμότητα.

Επίπεδα Πιστοποίησης

Επίπεδο Certified

Η πιστοποίηση επιπέδου Certified αποτελεί την επιβράβευση των πρώτων βημάτων ενός ξενοδοχείου προς τη βιωσιμότητα. Η απόκτησή της προυποθέτει τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος για ένα έτος.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα EcoHotel Plus, οι ξενοδόχοι μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα της επιχείρησής τους, αποκτώντας πολύτιμες πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία της. Αυτή η πιστοποίηση υποδηλώνει την εναρμόνιση ενός ξενοδοχείου με τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας και τη λήψη των πρώτων βημάτων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επίπεδο Gold

Τα ξενοδοχεία που επιτυγχάνουν την πιστοποίηση επιπέδου Gold επιδεικνύουν ένα υψηλότερο επίπεδο δέσμευσης προς τη βιώσιμη φιλοξενία.

Έχοντας ολοκληρώσει τον υπολογισμό του ενεργειακού και ανθρακικού τους αποτυπώματος, τα ξενοδοχεία αυτά εμφανίζουν μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με  προηγούμενα έτη. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών, μέτρων μείωσης των εκπομπών τους και βιώσιμων λειτουργιών.

Επίπεδο Platinum

Η πιστοποίηση επιπέδου Platinum αποτελεί την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να λάβει ένα ξενοδοχείο.

Τα ξενοδοχεία σε αυτό το επίπεδο εκτός από τον υπολογισμό και τη μείωση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματός τους, προχωρούν και σε αντιστάθμιση των εκπομπών τους που δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω. Επενδύουν σε πιστοποιημένα έργα αντιστάθμισης άνθρακα, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και αποδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευσή τους για ένα βιώσιμο μέλλον.

Γιατί να λάβω πιστοποίηση;

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι πιστοποιήσεις του EcoHotel Plus αναδεικνύουν το ξενοδοχείο σας, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού. Αποδεικνύουν την αφοσίωσή σας στη βιωσιμότητα και δείχνουν στους πιθανούς επισκέπτες ότι εργάζεστε ενεργά για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σας. Σε μια αγορά που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από ταξιδιώτες με οικολογική συνείδηση, η πιστοποίηση μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ.

Δέσμευση για την αειφορία

Οι πιστοποιήσεις του EcoHotel Plus υποδηλώνουν την αφοσίωση του ξενοδοχείου σας στη βιωσιμότητα, με την υλοποίηση δράσεων και την εφαρμογή καλών πρακτικών για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Επιλέγοντας ένα πιστοποιημένο ξενοδοχείο, οι επισκέπτες συμβάλλουν ενεργά στον αειφόρο τουρισμό και υποστηρίζουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους.

Εμπιστοσύνη και Διαφάνεια

Οι πιστοποιήσεις του EcoHotel Plus παρέχουν διαφάνεια ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα της υπευθυνότητας. Οι επισκέπτες βεβαιώνονται ότι τα πιστοποιημένα ξενοδοχεία έχουν υποβληθεί σε αυστηρές αξιολογήσεις, διασφαλίζοντας ότι οι ισχυρισμοί βιωσιμότητας τους είναι αξιόπιστοι και επαληθευμένοι. Αυτό καλλιεργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης και σιγουριάς, δίνοντας στους επισκέπτες τη σιγουριά ότι η επιλογή τους ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους.

Αποκτήστε Πιστοποίηση για το ξενοδοχείο σας

Εάν ανήκετε στους ξενοδόχους που ασπάζονται τη φιλοσοφία του βιώσιμου και αειφόρου τουρισμού, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα EcoHotel Plus, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία προς την απόκτηση πιστοποίησης, η οποία ταυτίζεται με την απόκτηση αναγνώρισης για τη θετική επίδραση της επιχείρησής σας στο περιβάλλον.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα πιστοποίησης και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους στόχους βιωσιμότητας του ξενοδοχείου σας.