Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Ελληνικά

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Τουρισμός

Τα ξενοδοχεία αυτά όχι μόνο θα προσελκύσουν επισκέπτες με περιβαλλοντικές ευαισθησίες, αλλά και θα διατηρήσουν ένα σταθερό πελατολόγιο, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες σχέσεις μαζί τους, βασισμένες στην εμπιστοσύνη και στις κοινές αξίες και ιδανικά. Η πλατφόρμα EcoHotel Plus μπορεί να βοηθήσει σε … Read More