Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Συχνές Ερωτήσεις

FAQs

Το EcoHotel Plus είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τον υπολογισμό, τη μείωση και την αντιστάθμιση του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος των ξενοδοχείων. 

Το EcoHotel Plus είναι ένα αξιόπιστο υπολογιστικό εργαλείο το οποίο βασίζεται στις αρχές του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), του προτύπου ISO 14064-1:2018 και του προτύπου GHG Protocol. Επιπλέον, η πλατφόρμα βασίζεται σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων και συντελεστών (ΚΕΝΑΚ, Εθνική Απογραφή Εκπομπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), UK Greenhouse Gas Conversion Factors (DEFRA), κτλ).

Αυτές οι αρχές διασφαλίζουν ότι η πλατφόρμα παρέχει ακριβείς και αξιόπιστους υπολογισμούς σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός ξενοδοχείου. To EcoHotel Plus βοηθά τα ξενοδοχεία να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα.

Το EcoHotel Plus χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένους αλγόριθμους και αναλυτικά υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία αναλύουν τα δεδομένα που εισάγονται και τα συνδυάζουν με εξωτερικά δεδομένα, π.χ. καιρικές συνθήκες, συντελεστές εκπομπών, κ.ά. δίνοντας αναλυτικά αποτελέσματα για το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα των ξενοδοχείων. 

Η αντιστάθμιση άνθρακα είναι η πρακτική μείωσης ή αφαίρεσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από μια δραστηριότητα. Η πρακτική αυτή συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων, τα οποία αφαιρούν μία ισοδύναμη ποσότητα άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Μέσω της πλατφόρμας EcoHotel Plus σας προσφέρεται η δυναντότητα να αντισταθμίσετε το ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου σας, επενδύοντας σε πιστοποιημένα έργα της πλατφόρμας αντιστάθμισης άνθρακα των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχεται από τη Γραμματεία της UNFCCC. Για κάθε αντιστάθμιση σας παρέχουμε ένα πιστοποιητικό που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το πιστοποιημένο έργο και τις αγορασμένες πιστώσεις άνθρακα.

Οι πιστώσεις άνθρακα κοστίζουν συνήθως 5€-15€ ανά τόνο εκπομπών άνθρακα. Χρησιμοποιούμε το 20% της συνεισφοράς σας για τη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του EcoHotel plus, ενώ το υπόλοιπο 80% χρηματοδοτεί απευθείας έργα που πιστοποιούνται από την Πλατφόρμα Αντιστάθμισης Άνθρακα του ΟΗΕ.

Το EcoHotel Plus αναπτύχθηκε και διευθύνεται από μια ομάδα άριστα εκπαιδευμένων πολυεπιστημονικών επαγγελματιών με ισχυρά κίνητρα (μηχανικούς περιβάλλοντος, προγραμματιστές εφαρμογών, σχεδιαστές ιστοσελίδων, αναλυτές δεδομένων, ειδικούς μάρκετινγκ κ.λπ.). Επιπλέον, το EcoHotel Plus τροφοδοτείται και παρακολουθείται από τις εταιρείες innoveco και NEVIS.

Στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο και τα δεδομένα, τόσο τα προσωπικά όσο και του ξενοδοχείου σας. Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη πολιτική απορρήτου μας εδώ.