Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Συνδρομές

Συνδρομές

Εγγραφείτε σήμερα και περιηγηθείτε δωρεάν στην πλατφόρμα του EcoHotel Plus!

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην κύρια πλατφόρμα μας δωρεάν και να πληρώσετε μόνο αν θέλετε να υπολογίσετε το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου σας για ένα έτος. Η ομάδα μας θα σας παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη κατά την εισαγωγή των δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Λιγότερα από 50 δωμάτια

280 προ ΦΠΑ, Ετησίως
 • Ετήσιος υπολογισμός του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος ενός ξενοδοχείου για ένα έτος
 • Απεριόριστες αλλαγές στα δεδομένα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη 2 ωρών για τη συμπλήρωση των δεδομένων & ανάλυση των αποτελεσμάτων

Από 50 έως 200 δωμάτια

580 προ ΦΠΑ, Ετησίως
 • Ετήσιος υπολογισμός του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος ενός ξενοδοχείου για ένα έτος
 • Απεριόριστες αλλαγές στα δεδομένα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη 4 ωρών για τη συμπλήρωση των δεδομένων & ανάλυση των αποτελεσμάτων

Περισσότερα από 200 δωμάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας!
 • Ετήσιος υπολογισμός του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος ενός ξενοδοχείου για ένα έτος
 • Απεριόριστες αλλαγές στα δεδομένα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη 6 ωρών για τη συμπλήρωση των δεδομένων & ανάλυση των αποτελεσμάτων


Χρειάζεστε επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και βιωσιμότητα του ξενοδοχείου σας; 
Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για τη διαμόρφωση κατάλληλου πακέτου συμβουλευτικής υποστήριξης.

Premium Συμβουλευτική

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ξενοδοχείο σας
 • Μελέτη ενεργειακής αξιολόγησης και απόδοσης του ξενοδοχείου
 • Έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου κατά ISO 14064-1 και συμβουλευτική ως προς τη συμμόρφωση με τον εθνικό Κλιματικό Νόμο
 • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Παρακολούθηση του ξενοδοχείου
 • Αστεροποίηση του ξενοδοχείου
 • Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις του ξενοδοχείου (Green Key, Blue Flag)